Styret Klubbhåndbok Arrangement instruks Årsmøtet

 

Skedsmo Håndballklubb ble stiftet stiftet 17. mai 1989 av en gruppe ildsjeler rundt et bord under 17. mai-arrangementet på Åsenhagen skole. I følge myten ble protokollen underskrevet på en serviett!

Vi har spurt ildsjeler og æresmedlemmer i Skedsmo Håndballklubb, Torgeir og Torill Gullaksen, om hva som egentlig skjedde.

Torgeir som var aktiv som spiller, dommer, trener og leder i perioden 1971 til 1993 kan fortelle at en del sentrale personer i Skedsmo IL hadde snakket om å trekke seg ut av Skedsmo IL og danne Skedsmo Håndballklubb over en lengre periode. Bakgrunnen for dette var at Skedsmo IL ikke fungerte slik det burde. Hver enkelt gruppe opererte helt selvstendig både økonomisk og sportslig.

På dette tidspunktet hadde allerede fotballen, ski, ishockey og tennis gått ut av Skedsmo IL, og det var bare håndballgruppa i tillegg til en skøytegruppe og trimgruppe som var igjen.

Hvorfor ble 17. Mai valgt som stiftelsesdato Torgeir?

- Valget av 17. Mai som stiftelsesdato må nærmest sees på som en gimmick. Vi var en del sentrale personer som satt samlet rundt et bord på skoleplassen på Åsenhagen skole 17. Mai 1989, og vi snakket om å stifte Skedsmo Håndballklubb, kort tid etter ble det besluttet å ta håndballgruppa ut av Skedsmo IL og SHK ble stiftet.

Blant de andre personene rundt bordet på Åsenhagen var Torgeirs kone Torill, sportslige leder Kjell Hafsås, spiller og logo maker Lillian Møllerhagen.

- Alt i alt vurderte vi det som gunstigere for å fremme håndballsporten at vi gikk ut av Skedsmo IL og stiftet SHK, sier Torgeir.

Torgeir legger til at den gang hadde Skedsmo Håndballklubb 20 lag, hvorav 18 lag i kretsserien og 2 i forbundserien (herrelag i 3. Divisjon og et damelag i 4. Divisjon). Man rekrutterte den gang som nå medlemmer ved å arrangere håndballskole

Våre verdier

Skedsmo Håndballklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitets verdier for norsk idrett:

Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben vår drives etter idrettens organisasjons verdier:

Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Skedsmo Håndballklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Skedsmo Håndballklubb sine verdier

Respekt

 • I Skedsmo Håndballklubb mener vi at alle som ønsker å ta del i aktivitetstilbudet vårt skal bli møtt, sett og behandlet på en lik måte, uavhengig av nivå eller sosial bakgrunn.
 • I Skedsmo Håndballklubb aksepterer vi at ikke alle har de samme meninger og holdninger som oss selv
 • I Skedsmo Håndballklubb møter vi tidsnok til treninger, kamper, dugnader og andre avtaler.
 • I Skedsmo Håndball møter vi dommere, motstandere, konkurrenter og arrangører med et smil.

Inkludering

 • I Skedsmo Håndballklubb skal alle bli sett og ivaretatt ut fra deres egne evner og ambisjoner.
 • I Skedsmo Håndballklubb skal vi være opptatt av å skape gode relasjoner innad i klubben og til omgivelsene rundt.
 • I Skedsmo Håndballklubb skal vi sørge for at håndballbanen er et trygt og utviklende sted for alle.

Engasjement

 • I Skedsmo Håndballklubb ønsker vi at spillere og foreldre skal engasjere seg i utviklingen av klubben.
 • I Skedsmo Håndballklubb vil vi at man sier fra dersom man er uenige eller oppdager noe som kunne vært gjort på en bedre måte.
 • I Skedsmo Håndballklubb ønsker vi at man deler gode ideer og erfaringer med andre. 

Visjon

Skedsmo Håndballklubb sin visjon:

Flest mulig – Lengst mulig – Best mulig

 • Skedsmo Håndballklubb skal gjennom fokus på breddeidrett gi alle som vokser opp på Skedsmokorset og området rundt et trygt, engasjerende og sportslig godt tilbud.
 • Skedsmo Håndballklubb skal ha et sportslig og engasjerende tilbud for barn fra 1. Klasse til Senior spillere.  Sterk fokus på mestringsfølelse og inkludering av alle skal sørge for at vi holder på spillerne lengst mulig.
 • Skedsmo Håndballklubb skal bidra til sportslige utfordringer og et utviklende tilbud til alle medlemmer ut fra deres egne forutsetninger og potensiale. 

Det er lov og være god i Skedsmo Håndballklubb

Virksomhetsidé

Skedsmo Håndballklubb skal være en breddeidrettsklubb hvor det skal være plass til alle som vil drive med håndball. 

Klubbens primære rekrutterings kanal skal være håndballskolen for 1. og 2. klassinger som vi starter opp i september hvert år. Klubben legger til rette for barne- og ungdomspillere som har lyst til å begynne med håndball gjennom å ha lag på både uøvet og øvet nivå i regions serien på alle alderstrinn.

For å sikre kvalitet på treningene og i det skadeforebyggende arbeidet er det en klar målsetning for klubben at vi har skolerte håndballtrenere på alle alderstrinn.  Klubben jobber derfor aktivt med utdanning av trenere og oppfølging av disse.