Skedsmo Håndballklubb

E-post: sportslig@skedsmohk.no

Telefon: 40518349
Org.nr: 983694020
Kontonummer: 1286 48 59540
Vipps: 19914

Postadresse:

Postboks 205
2021 Skedsmokorset

Besøksadresse:

Tæruddalen 85
2020 Skedsmokorset

Sosiale medier

   

Kontaktpersoner i Skedsmo Håndballklubb

Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Frida Kostøl Send e-post 45277315
Nestleder Kim Johnsen Send e-post 90693955
Daglig leder Vegard Volle Send e-post 40518349
Økonomiansvarlig Karine Bangsund Send e-post 97977184
Lagkontakt ansvarlig Karoline Horgen Nygård Send e-post 92822386
Arrangementansvarlig Tor Grøttum Send e-post 99205100
Medlemsansvarlig Laila Langstrand Send e-post 92423220
Barnehåndballansvarlig Hege Jenssen Send e-post 90959391
Dommeransvarlig Mari Karenersen Send e-post 90189083