I Skedsmo Håndballklubb skal vi være opptatt av å behandle hverandre med respekt og åpenhet, slik at det blir god plass til alle som vil drive med håndballrelaterte aktiviteter eller på annen måte bidra til å drifte klubben.  Dette omfatter spillere, dommere, trenere, apparatet rundt lagene, frivillige og tillitsvalgte.  For å bidra til og sikre denne holdningen vil vi derfor legge ut de viktigste tingene og informasjon fra klubbhåndboken på disse sidene.  

Vær oppmerksom på at all informasjon og retningslinjer i klubbhåndboken er basert på vedtak og beslutninger gjort på klubbens årsmøter eller av tidligere eller sittende styre i klubben og er derfor retningsgivende for driften av klubben. Klubbhåndboken er basert på de felles retningslinjer som regulerer Norsk idrett og i tråd med NIFs lovnorm.

Om Skedsmo Håndballklubb
Kort innføring i klubbens historie og litt om visjoner og verdier som vi styrer etter.

Organisering av Skedsmo Håndballklubb
Hvordan ser organisasjonen til Skedsmo Håndballklubb ut og hvem har ansvaret for de enkelte områdene.

Aktivitetstilbud i Skedsmo Håndballklubb
Hva koster det å være medlem i klubben og hva kan klubben tilby

Retningslinjer for arrangement og dugnader
Kamp arrangementer og inntektsbringende dugnader

Generelle retningslinjer
Lagkasse, overnattinger og politiatttest

Drakter, utstyr og profilering