Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Frida Kostøl Send e-post 45277315
Nestleder/Informasjon og marked Kim Johnsen Send e-post 90693955
Økonomiansvarlig Karine Bangsund Send e-post 97977184
Barnehåndballansvarlig Karoline Horgen Nygård Send e-post 92822386
Medlemsansvarlig Laila Langstrand Send e-post 92423220
Arrangementansvarlig Tor Grøttum Send e-post 99205100
Barnehåndballansvarlig Hege Jenssen Send e-post 90959391