Velkommen som medlem!

Innmelding

Innmelding i Skedsmo Håndballklubb gjøres gjennom Min Idrett (www.minidrett.no), som er del av Norges Idretts Forbund sitt elektroniske medlemsregister.

Spilleren eller foresatte går inn på Min Idrett og registrer Navn, Fødselsdato, Adresse, Epost adresse og Telefonnummer for spilleren (for barn bør foresattes epost og telefonnummer oppgis). Spilleren vil da få en egen idrettsside på Min Idrett. Foresatte kan også med fordel opprette sin egen side på Min Idrett og knytte denne til barnets side som familie.

Fra Idrettssiden på Min Idrett klikker man da på MEDLEMSSKAP og deretter FINN NY KLUBB. Her søker dere opp Skedsmo Håndballklubb og velger deretter å melde seg inn. For ytterligere tips kan dere klikke her for videoveiledning.

Spørsmål knyttet til innmelding og medlemskap kan rettes til medlem@skedsmohk.no

Registrere deg som medlem

Medlemskontingent

Gjeldene medlemskontingent i Skedsmo Håndballklubb er kr 600,- per år, sist vedtatt på Årsmøtet 19.05.2015. Medlemskontingenten følger kalenderåret og gjelder fra januar til desember iht retningslinjer fra NIF.

For nye medlemmer innmeldt etter 1. august vil det bli fakturert halv medlemskontingent det inneværende år.

Satsene for trening og aktivitetsavgift

Lag/Aldersgruppe  Pris
Håndballskole  1200 kr
8-10 år  1700 kr
11-12 år  2000 kr
13-14 år  2200 kr
15-16 år  3000 kr
17-20 år  3500 kr
Senior/ J/G33  2500 kr

Treningsavgiften kommer i tillegg til medlemskontingenten og følger sesongen, dvs juni– mai. Fakturering vil skje i begynnelsen av august hver sesong. For spillere som starter etter 1. Desember faktureres halv treningsavgift for inneværende sesong.

I tillegg til treningsaktiviteten dekker treningsavgiften deltakelse for lagene i følgende turneringer:

  • Seriespill i regi av Norges Håndball Forbund, Region Øst
  • Deltagelse i Miniturneringen i Regi av Region Øst for de yngre lagene
  • Deltagelse i Loppetassen for Håndballskolen

I tillegg vil vært lag få dekket lagavgiften for deltakelse i inntil 2 Cup´r per år, hvorav den ene av disse skal være Skedsmo Håndballklubb sin hoved cup. For tiden er dette Fredrikstad Cup som arrangeres i pinsen hvert år.

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til medlem@skedsmohk.no.

Tilbake